ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง
130 หมู่ 1 ถนนด่านซ้าย - เหมืองแพร่
อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170

โทร./โทรสาร 0-4207-9248


ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง
หัวข้อ
ชื่อ-สกุล ผู้ส่ง
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
รายละเอียด
รหัสความปลอดภัย